News

July 28, 2800 ✖️ 2400 Spheroidizing Annealing Furnace Delivery    July 28, 2800 ✖️ 2400 spheroidizing annealing furnace delivery.

 2800 ✖️ 2400 spheroidizing annealing furnace1.jpeg

 2800 ✖️ 2400 spheroidizing annealing furnace2.jpeg

Hangzhou Hangshen Energy-Saving Furnace Co.,Ltd.

Add: Yanshan Industrial Zone, Chongxian Street, Yuhang, Hangzhou, Zhengjiang

Sales manager: Mr.Qian

Tel: 0086-571-86172088

Fax: 0086-571-86173266

Mobile phone: 15990123123

QQ: 389489295

Website:www.cnsuntech.com

Email: hsdl088@126.com